Jump to Navigation

Sulekha

വിജയവഴി - വിജയക്കൊടി നാട്ടി ചേന്നംപള്ളിപ്പുറം

പരസ്പരം കൈകോര്‍ത്തുള്ള പ്രവര്‍ത്തനം, അതില്‍ത്തന്നെ നിതാന്ത ജാഗ്രതയും കഠിന പരിശ്രമവും. അതാണ് ജനകീയാസൂത്രണ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 96.9% തുക വിനിയോഗിച്ച് ചേന്നംപള്ളിപ്പുറത്തിന് വിജയക്കൊടി നാട്ടാന്‍ കഴിഞ്ഞതെന്ന് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി.കെ.ശശികല. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം പൊതു പട്ടികജാതി വിഭാഗങ്ങളില്‍ നൂറുശതമാനം തുക വിനിയോഗിച്ചതിന്റെ ചുവടുപിടിച്ചാണ് ഇത്തവണയും പ്രവര്‍ത്തനം തുടങ്ങിയത്. എന്നാല്‍ അംഗീകാര പ്രക്രിയ പൂര്‍ത്തിയായത് ഡിസംബറില്‍ മാത്രമാണ്. പഞ്ചായത്ത് ഭരണ സമിതി, നിര്‍വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ , ജീവനക്കാര്‍ തുടങ്ങിയവരുടെ കൂട്ടായ പ്രവര്‍ത്തനമാണ് പിന്നീട് നടന്നത്.

പദ്ധതി നിര്‍വഹണം: കണ്ണൂര്‍ ജില്ല 70.94 ശതമാനം തുക ചെലവഴിച്ചു

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വാര്‍ഷിക പദ്ധതിയില്‍ കണ്ണൂര്‍ ജില്ല 70.94 ശതമാനം തുക ചെലവഴിച്ചു. 2012-13 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി നിര്‍വഹണം സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തിന്റെ അവസാന മാസങ്ങളിലാണ് ആരംഭിച്ചതെങ്കിലും തുക ചെലവഴിക്കുന്നതില്‍ കാര്യമായ നേട്ടമുണ്ടാക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞതായി മാര്‍ച്ച് 31വരെയുള്ള വാര്‍ഷിക പദ്ധതിച്ചെലവ് അവലോകന റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു. ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകള്‍ 74.18 ശതമാനവും ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകള്‍ 80.04 ശതമാനവും ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 64.51 ശതമാനവും നഗരസഭകള്‍ 58 ശതമാനവും തുക ചെലവഴിച്ചു.

വസ്തുനികുതി ഓണ്‍ലൈന്‍ & 2012-13 പദ്ധതി നിര്‍വ്വഹണം - ഉദ്ഘാടനം - പെരിന്തല്‍മണ്ണ മുനിസിപ്പാലിറ്റി

Building tax online Inauguration Peinthalmanna

പെരിന്തല്‍മണ്ണ നഗരസഭയില്‍ വസ്തു നികുതി ഓണ്‍ലൈന്‍ വഴി അടക്കാവുന്ന സംവിധാനം യാഥാര്‍ത്ഥ്യമാവുകയാണ്. വസ്തുനികുതി ഇ-പെയ്മെന്‍റ് സംവിധാനമുള്ള മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ആദ്യത്തേതും,സംസ്ഥാനത്തെ 7-ാമത്തെ നഗരസഭ എന്ന ബഹുമതിയും ഇതോടെ പെരിന്തല്‍മണ്ണ നഗരസഭ കരസ്ഥമാക്കി. ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ കേരള മിഷന്റെ സാങ്കേതിക സഹായത്തോടുകൂടിയാണ് ഈ നേട്ടം കൈവരിച്ചത്. ഈ ആധുനിക സംവിധാനത്തിന്റെയും 2012-2013 വാര്‍ഷിക പദ്ധതിയുടെയും നിര്‍വ്വഹണ ഉദ്ഘാടനം ഒരുമിച്ച് 2013 ഫെബ്രുവരി 11ന് രാവിലെ 10 മണിക്ക് പെരിന്തല്‍മണ്ണ നഗരസഭ വൈസ്‌ ചെയര്‍മാന്‍ എം.മുഹമ്മദ്‌ സലിമിന്റെ അദ്ധ്യക്ഷതയില്‍ ടൌണ്‍ഹാളില്‍ വെച്ച് നടന്നു.

വെബ് അധിഷ്ഠിത സുലേഖ സോഫ്റ്റ്വെയര്‍

കഴിഞ്ഞ രണ്ട് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലങ്ങളിലായി സംസ്ഥാനത്തെ തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വാര്‍ഷിക പദ്ധതികള്‍ ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ കേരളാ മിഷന്‍ (ഐ.കെ.എം) വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത സുലേഖ സോഫ്റ്റ്വെയര്‍ ഉപയോഗിച്ചാണ് മോണിട്ടര്‍ ചെയ്ത് വരുന്നത്. ഈ അനുഭവം മുന്‍നിര്‍ത്തി, പന്ത്രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി മുതല്‍ പദ്ധതി രൂപീകരണം മുതല്‍ നിര്‍വ്വഹണം വരെയുള്ള വിവിധ ഘട്ടങ്ങള്‍ ഓണ്‍ലൈനായി നടപ്പാക്കുന്നതിന് വെബ് അധിഷ്ഠിത സുലേഖ സോഫ്റ്റ് വെയര്‍ തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ വിന്യസിപ്പിച്ച് പ്രവര്‍ത്തനമാരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇതിന്‍റെ സംസ്ഥാന തല ഉദ്‌ഘാടനം ബഹു.

പന്ത്രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി വിവരങ്ങള്‍ ഓണ്‍ലൈന്‍ ആയി നല്‍കുന്നതിനുള്ള സംവിധാനത്തിന്‍റേയും ഡിജിറ്റല്‍ സൂപ്പര്‍ ഹൈവേ സാധ്യമാക്കിയതിന്‍റേയും ഉദ്ഘാടനം

പന്ത്രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി തദ്ദേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങളുടെ പദ്ധതി രൂപീകരണം, അംഗീകാരം, നിര്‍വ്വഹണം, പുരോഗതി രേഖപ്പെടുത്തല്‍ തുടങ്ങിയ മുഴുവന്‍ പ്രക്രിയകളും ഈ വര്‍ഷം മുതല്‍ ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ കേരള മിഷന്‍ വികസിപ്പിച്ച സുലേഖ സോഫ്റ്റ്വെയര്‍ വഴി പൂര്‍ണ്ണമായും ഓണ്‍ലൈനായി (www.plan.lsgkerala.gov.in) സാധ്യമാകുന്നതിന്‍റെയും,  സംസ്ഥാനത്തെ തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളെ തമ്മില്‍ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഡിജിറ്റല്‍ സൂപ്പര്‍ ഹൈവേ  സ്ഥാപിക്കുന്നതിന്‍റെയും ഉദ്ഘാടനം ബഹു.

വികേന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണത്തിന്‍റെ കാര്യക്ഷമമായ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ സുലേഖ ആപ്ലിക്കേഷന്‍റെ പങ്ക്

1992 ലെ 73, 74 ഭരണഘടനാ ഭേദഗതികളെ തുടര്‍ന്ന് കേരളം ഭരണ പരിഷ്കാരങ്ങള്‍ക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുകയും വികേന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണത്തിലൂടെ അധികാര വികേന്ദ്രീകരണം സാക്ഷാത്കരിക്കുകയും ചെയ്തു. ആസൂത്രണാധികാരം, ഫണ്ട്, ഉദ്യോഗ സംവിധാനം എന്നിവ വികേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രാദേശിക സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് നല്‍കി വികസന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ നടത്തിപ്പ് തദ്ദേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങളില്‍ നിക്ഷിപ്തമാക്കി. ഇതിലൂടെ തദ്ദേശഭരണസ്ഥാപനങ്ങള്‍ പ്രാദേശിക വികസനത്തിന്‍റെ സിരാകേന്ദ്രങ്ങളായി മാറുകയും വിപുലമായ ഭരണസാമ്പത്തികാധികാരങ്ങള്‍ ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതോടെ ഇവര്‍ ചെയ്യേണ്ടുന്ന വികസന പദ്ധതികളുടെ എണ്ണവും വര്‍ദ്ധിച്ചു.

Subscribe to RSS - Sulekha


Main menu 2